Biz ijtimoiy tarmoqlarda
Maksudova Oysha Abduraxmanovna
Komplayens bo‘lim boshlig‘i
Ma’lumotingiz

Toshkent davlat yuridik instituti 2004-yil (Yurisprudensiya)

 • Komplayens bo‘limi ishini tashkil qiladi va rejalashtiradi;

 • Kompaniya faoliyatining qonunchilik talablariga muvofiqligini ta’minlaydi;

 • Kompaniya ichki hujjatlarining O‘zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlariga muvofiqligini ta’minlaydi;

 • Potensial korrupsiyaviy xavf-xatarlarni, raqobat to‘g‘risidagi qonunchilik talablari buzilishi xavf-xatarlarini aniqlaydi va baholaydi, shuningdek ularni boshqarish choralarini ko‘radi;

 • Komplayens standarti va siyosatini ishlab chiqadi va joriy etadi;

 • Jamiyatda xalqaro standartlarga javob beradigan komplayens kompleks tizimini joriy etadi;

 • Yuridik va jismoniy shaxslar – kontragentlarni ishonchlilik, to‘lov qobiliyati, manfaatlar to‘qnashuvi yo‘qligi yuzasidan tekshiradi;

 • Muvofiq darajada ijro etilmaydigan shartnomalarni tuzish xavf-xatarini kamaytirish bo‘yicha choralarni ko‘radi;

 • Korrupsiyaga qarshi kurashish va monopoliyaga qarshi qonunchilik talablari buzilishining oldini olishga qaratilgan choralarni amalga oshiradi;

 • Kompaniyaning korrupsiyaga qarshi va monopoliyaga qarshi chora-tadbirlari samarali ishlashini nazorat qiladi;

 • Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari va tashkilotlari, monopoliyaga qarshi organlar bilan hamkorlikni yuritadi.

Ro'yxatga qaytish