RRL rejalashtirish guruhining katta mutaxassisi

Chop etish versiyasi

Asosiy lavozim vazifalari:

 • RRL rejalashtirish va loyihalashtirish bo‘yicha ishlarni bajarish;

 • Transport tarmog‘ining rejalashtirilishi va loyihalashtirilishida va butun mobil tarmoqning rivojlantirilishida ishtirok etish;

 • Montaj ishlarining nazoratini rejalar va ishchi loyihalarga muvofiq olib borish;

 • Mavjud aloqa tarmog‘i uskunalarini hisobga olish bo‘yicha ma’lumotlari mos kelishining  monitoringi va tekshiruvini amalga oshirish va tarmoqni rivojlantirish uchun zarur narsalarni tahlil qilish;

 • Transport tarmog‘i uskunalarini xarid qilishni o‘tkazish uchun texnik vaziflarni tayyorlash;

 • Aloqa obyektlari va tarmog‘ini loyihalashtirishga texnik topshiriqni tayyorlash;

 •  Loyiha yechimini amalga oshirish bo‘yicha ishlarini o‘tkazish uchun pudratchi tashkilotni tanlashga texnik vazifani tayyorlash.


Talablar:

 • Oliy yoki o‘rta texnik ma’lumot;

 • Telekommunikatsiya sohasida kamida 3 yillik ish tajribasi;

 • Uyali aloqa va tarmoq transporti tuzilmasini bilish (RRL, BH/IPRAN);

 • RRL va aloqa obyektlarini rejalashtirish, loyihalashtirish va qonuniylashtirishda tajribaning mavjudligi;

 • RRL qurish uchun radioto‘lqinlar boshqaruvini bilish;

 • RRL rejalashtirishda raqamli geografiya axborot texnologiyalarining asosiy tushunchalari, funksiyalar va qo‘llanilishini bilish;

 • Antenna-machta inshootlari konstruktiv o‘ziga xosliklari va texnik xususiyatlarini va antenna-fider uskunalarini o‘rnatish va foydalanishning asosiy tamoyillarini bilish;

 • Ishbilarmonlik yozishmalarini olib borish, ishbilarmonlik muloqotining axloq qoidalarini bilish.