RRL rejalashtirish guruhining Rahbari

Chop etish versiyasi

Talablar:

 • Oliy texnik ma’lumot;

 • Telekommunikatsiya sohasida kamida 7 yillik ish tajribasi;
 • Uyali aloqa va tarmoq transporti tuzilmasini bilish (RRL, VOLS/DWDM, BH/BB);

 • RRL va aloqa obyektlarini rejalashtirish, loyihalashtirish va qonuniylashtirishda tajribaning mavjudligi;

 • RRL qurish uchun radioto‘lqinlar boshqaruvini bilish;

 • Telekommunikatsiya rivojlanish istiqbollarini bilish;

 • Ishbilarmonlik yozishmalarini olib borish, ishbilarmonlik muloqotining axloq qoidalarini bilish;

 • Tashkilotchilik ko‘nikmalarining mavjudligi;

 • Boshqaruv lavozimidagi tajriba mavjudligi maqsadga muvofiq.


Asosiy lavozim vazifalari:

 • RRL rejalashtirish guruhini boshqarish;  

 • Ishlarni tashkillashtirish RRL tarmog‘ini rejalashtirish va loyihalashtirish bo‘yicha ishlarning bajarilishi va montaj ishlarining nazoratini rejalar va ishchi loyihalarga muvofiq olib borish;

 • Mavjud aloqa tarmog‘i uskunalarini hisobga olish bo‘yicha ma’lumotlari mos kelishining  monitoringi va tekshiruvini amalga oshirish va tarmoqni rivojlantirish uchun zarur narsalarni tahlil qilish;

 • Transport tarmog‘i uskunalarini xarid qilishni o‘tkazish uchun texnik vaziflarni tayyorlash;

 • Aloqa obyektlari va tarmog‘ini loyihalashtirishga texnik topshiriqni tayyorlash;

 • Loyiha yechimini amalga oshirish bo‘yicha ishlarini o‘tkazish uchun pudratchi tashkilotni tanlashga texnik vazifani tayyorlash.