Xodimlarni o‘qitish va rivojlantirish guruhining trening menejeri

Chop etish versiyasi

Talablar:

 • Korporativ treninglarni ishlab chiqish va o‘tkazishdagi kamida 2 yillik tajriba;

 • O‘zbek va rus tillarini bilish;

 • Qo‘shimcha murabbiylik ma’lumoti maqsadga muvofiq;

 • Katta yoshdagi tinglovchilarga dars berish uslubiyotlarini bilish;

 • Ajoyib taqdimot va muloqot malakalari;

 • Tinglovchilar bilan ishlay olish;


Shaxsiy sifatlar:

 • Professional mukammalashuvga intilish;

 • E’tiborlilik;

 • Jamoada ishlay olish;

 • O‘rganishga moyillik;

 • Tashkillanganlik;

 • Tizimlilik;

Asosiy lavozim vazifalari:

 • Xodimlarning o‘qishdagi ehtiyojlarini baholash;

 • Xodimlarni o‘qitish va rivojlantirish rejasi va tavsiyalarini tuzish;

 • O‘qitish dasturlarini qo‘yilgan vazifalarga muvofiq ishlab chiqish va amalga oshirish;

 • Korporativ treninglarni korporativ standartlarga muvofiq tashkillashtirish va o‘tkazish:

 • O‘qitish samaradorligini tahlil qilish va xodimlarni o‘qitish va rivojlantirish jarayonini rejalashtirish;

 • O‘tkazilgan treninglar to‘g‘risida hisobotlarni yuritish;

 • Guruh ishtirokchilarining treningdan oldingi va keyingi baholanishi, trening natijalari bo‘yicha o‘zgarishlarni (bilimlar, malakalar, rag‘batlanish darajasi) o‘lchash.

 • O‘quv materiallarini yangilash va to‘g‘irlash.