Biz ijtimoiy tarmoqlarda
Xodimlarni o‘qitish va rivojlantirish guruhining trening menejeri

Talablar:

 • Korporativ treninglarni ishlab chiqish va o‘tkazishdagi kamida 2 yillik tajriba;
 • O‘zbek va rus tillarini bilish;
 • Qo‘shimcha murabbiylik ma’lumoti maqsadga muvofiq;
 • Katta yoshdagi tinglovchilarga dars berish uslubiyotlarini bilish;
 • Ajoyib taqdimot va muloqot malakalari;
 • Tinglovchilar bilan ishlay olish;

Shaxsiy sifatlar:

 • Professional mukammalashuvga intilish;
 • E’tiborlilik;
 • Jamoada ishlay olish;
 • O‘rganishga moyillik;
 • Tashkillanganlik;
 • Tizimlilik;

Asosiy lavozim vazifalari:

 • Xodimlarning o‘qishdagi ehtiyojlarini baholash;
 • Xodimlarni o‘qitish va rivojlantirish rejasi va tavsiyalarini tuzish;
 • O‘qitish dasturlarini qo‘yilgan vazifalarga muvofiq ishlab chiqish va amalga oshirish;
 • Korporativ treninglarni korporativ standartlarga muvofiq tashkillashtirish va o‘tkazish:
 • O‘qitish samaradorligini tahlil qilish va xodimlarni o‘qitish va rivojlantirish jarayonini rejalashtirish;
 • O‘tkazilgan treninglar to‘g‘risida hisobotlarni yuritish;
 • Guruh ishtirokchilarining treningdan oldingi va keyingi baholanishi, trening natijalari bo‘yicha o‘zgarishlarni (bilimlar, malakalar, rag‘batlanish darajasi) o‘lchash.
 • O‘quv materiallarini yangilash va to‘g‘irlash.
Ro'yxatga qaytish