Biz ijtimoiy tarmoqlarda
Yetakchi iqtisodchi

Lavozim vazifalari:

  • Tashkilot bo‘linmalaridagi ichki nazorat tizimlarining samaradorligini tahlil qilish;
  • Tashkilot ichidagi moliyaviy-xo‘jalik tekshiruvlarining natijalari bo‘yicha hisobotlarni rasmiylashtirish va ichki nazorat tizimlaridagi kamchiliklar haqidagi ma’lumotlarni jarayon egalari, funksional bloklarning rahbarlariga taqdim qilish;
  • Moliyaviy va soliq hisobotlarning o‘z vaqtida topshirilishini va to‘g’ri ekanligini tekshirish;
  • Tashkilot mulkining samarali ishlatilishini nazorat qilish;
  • Rahbariyat talablariga ko‘ra boshqa majburiyatlar.

Talablar:

  • Oliy ma’lumot (moliya,iqtisod yo‘nalishida);
  • Buxgalterlik hisobi, audit, moliyaviy nazorat sohalarida kamida 4 yillik amaliy ish tajribasi;
  • Buxgalteriya hisobining milliy standartlari (BHMS) va O‘zR soliq qonunchiligi bo‘yicha bilimlarga ega bo‘lish;
  • O‘zbek va rus tillarini bilish;
Ro'yxatga qaytish