Savdo punktlarini bezatish namunalari

Chop etish versiyasi
Tijorat vakilining stasionar savdo punktini bezatish namunalari
Mobil (harakatlanuvchi) savdo punktining bezatish namunasi