Tasdiqlangan yarim yillik va (yoki) yillik ish rejalari

Chop etish versiyasi